CT19、CT19B
CT19、CT19B弹簧操动机构


>>>  概述

         CT19弹簧操动机构可供操动各类手车式、固定式断路器及合闸功与之相当的其它类型的真空断路器之用。

          CT19弹簧操动机构合闸储能的方式有电动储能和手动储能二种;分闸操作有分闸电磁铁、过电流脱扣电磁铁及手动按钮操作三种;合闸操作合闸电磁铁和手                   动按钮操作二种。

         由独立电源供电的分闸电磁铁和过电流电磁铁采用螺管式电磁铁。过电流电磁铁(1号脱扣器)由电流互感器供电,其电路依靠分装的过电流继电器触头动                   作关合,动作值由过电流继电器整    定。过电流脱扣电磁铁额定电流为5A ,线圈阻抗为0.92Ω。